Thứ tư, 27/5/2020
Thứ bảy, 27/10/2018, 21:59 (GMT+7)

Nguồn gốc và con đường vươn khắp thế giới của gà nhà

Gà nhà có nguồn gốc từ gà rừng đuôi đỏ Ấn Độ rồi lan khắp các châu lục qua đường giao thương, những cuộc chinh phạt và thuộc địa hóa.