Thứ ba, 30/5/2023
Thứ hai, 15/10/2018, 11:08 (GMT+7)

Nguồn gốc của răng khôn và lý do cần nhổ bỏ

Răng khôn đã tồn tại từ thời cổ đại và nguyên nhân sâu xa khiến răng mọc lệch liên quan tới việc con người tìm ra cách nấu ăn.