Thứ bảy, 18/5/2024
Thứ sáu, 19/4/2024, 09:43 (GMT+7)

Người Việt duy nhất làm thừa tướng ở nước ngoài

Ông có tên hiệu là Bảo Công, từng giữ chức vụ thừa tướng cho ba đời vua của nhà Triệu thuộc nước Nam Việt.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Ông giữ chức vụ thừa tướng cho 3 đời vua của nhà Triệu thuộc nước Nam Việt, từ Minh Vương (124 - 113 TCN), Ai Vương (112 TCN) tới Thuật Dương Vương (112 - 111 TCN). Ông sinh ra ở huyện Lôi Dương, quận Cửu Chân (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông là ai?

Mộc Trà