Thứ năm, 7/12/2023
Chủ nhật, 28/5/2023, 10:30 (GMT+7)

Người Việt duy nhất đỗ trạng nguyên, làm Tể tướng ở Trung Quốc

Trong thời kỳ Bắc thuộc, ông là người Việt Nam duy nhất từng sang kinh đô Trường An dự thi và đỗ trạng nguyên.

Trùm Sò