Thứ hai, 30/1/2023
Thứ bảy, 10/12/2022, 11:00 (GMT+7)

Người duy nhất làm rể hai vua nhà Lý

Vị phò mã này được lần lượt vua Lý Nhân Tông và Lý Anh Tông gả con gái cho, bạn có biết đó là ai không?

Trùm Sò