Thứ năm, 23/5/2024
Thứ năm, 1/4/2021, 00:00 (GMT+7)

Người dân đến đâu để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới?

Từ 1/4, tuỳ nhóm đóng mà người dân có thể đến UBND cấp xã, đại lý thu hoặc cơ quan khác để đổi thẻ BHYT mẫu mới nếu hết hạn, rách, hỏng, thay đổi thông tin.

Người dân đến đâu đổi thẻ bảo hiểm y tế mới
 
 

Việt Chung - Hoàng Phương