Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ hai, 12/11/2018, 12:45 (GMT+7)

Người dẫn chương trình nhân tạo giống hệt người thật ở Trung Quốc

Người dẫn chương trình ảo có thể đọc bất kỳ tin tức nào mà biên tập viên đưa vào hệ thống, sử dụng giọng nói tổng hợp từ người thật.