Thứ ba, 11/5/2021
Thứ ba, 19/4/2016, 14:24 (GMT+7)

Người có trình độ đại học thất nghiệp nhiều nhất

Xét theo chuyên môn, người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất, khoảng 150 nghìn; kế đến là cao đẳng, trên 100 nghìn.

Tiến Thành - Hoàng Phương