Thứ hai, 8/3/2021
Thứ hai, 22/2/2021, 12:07 (GMT+7)

Người cách ly tập trung tự trả tiền ăn

Người dân phải cách ly tập trung sẽ tự trả tiền ăn; các chi phí khác gồm đưa đón, xét nghiệm, sinh hoạt do Nhà nước chi trả.

Viết Tuân - Tạ Lư