Thứ tư, 6/12/2023
Thứ sáu, 10/4/2020, 10:58 (GMT+7)

Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào?

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

Tạ Lư - Đoàn Loan