Thứ bảy, 25/3/2023
Chủ nhật, 12/3/2023, 00:00 (GMT+7)

Ngựa thay đổi lịch sử thế giới như thế nào?

Trong quá trình chuyển từ ngựa hoang thành ngựa thuần chủng, chúng góp phần không nhỏ giúp nhiều quốc gia mở mang lãnh thổ như đế quốc Mông Cổ và Mali.