Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 16/11/2016, 04:11 (GMT+7)

Ngôi nhà tương lai để con người sống trên sao Hỏa

Ngôi nhà trên sao Hỏa có hình dạng giống lều tuyết, tường dày ba mét để chống chịu điều kiện khắc nghiệt trên sao Hỏa.