Thứ hai, 25/9/2023
Thứ năm, 5/4/2018, 09:24 (GMT+7)

Nghiên cứu bức xạ điện thoại di động liên quan tới ung thư

Hai nghiên cứu ở Mỹ và Italy phát hiện mối liên quan giữa tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động trong thời gian dài và ung thư.