Thứ ba, 18/6/2024
Thứ tư, 2/9/2020, 00:00 (GMT+7)

Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu

Những hình ảnh, tư liệu về ngày độc lập 2/9/1945 ở Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước đang được lưu giữ, trưng bày ở bảo tàng.

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại quảng trường Ba Đình, hiện lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục áo kaki, mũ cát và ba toong bước xuống lễ đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 2/9/1945. Ảnh: Võ An Ninh

Nữ du kích, tự vệ giải phóng quân ở chiến khu về Hà Nội dự lễ độc lập, ngày 2/9/1945.

Nữ sinh Sài Gòn xếp hàng danh dự trong lễ mít tinh mừng ngày 2/9/1945.

Vệ Quốc đoàn và nhân dân thị xã Quảng Ngãi mít tinh, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập qua máy phóng thanh ngày 2/9/1945.

Ngọc Thành (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự)