Thứ tư, 27/1/2021
Thứ sáu, 27/11/2020, 11:36 (GMT+7)

Ngành sản xuất ôtô Việt Nam - 'đứa trẻ chưa lớn'

Khó khăn trong nguồn nguyên liệu, thiếu và yếu các nhà cung cấp phụ trợ, dung lượng thị trường là các yếu tố kìm hãm sự phát triển của ngành.