Thứ sáu, 30/10/2020
Thứ ba, 18/7/2017, 13:07 (GMT+7)

Ngành giáo dục chiếm 70% quỹ lương khối sự nghiệp

Chiếm 52% biên chế sự nghiệp của cả nước, ngành giáo dục đang phải dùng 80% số tiền được ngân sách nhà nước phân để trả lương.

Hoàng Thùy - Việt Chung