Chủ nhật, 1/8/2021
Thứ tư, 17/10/2018, 11:53 (GMT+7)

Ngân sách chi cho giáo dục tăng thế nào 5 năm qua?

Tỷ lệ ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục đào tạo luôn giữ 20%, nhưng số tiền chi đã tăng 92.500 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Việt Chung