Thứ sáu, 22/9/2023
Thứ tư, 15/6/2022, 12:00 (GMT+7)

Ngân hàng số MyVIB 2.0 lập hai kỷ lục Việt Nam

Phiên bản Ngân hàng số MyVIB 2.0 của VIB xác lập hai kỷ lục Việt Nam với công nghệ thực tế tăng cường (AR) và nền tảng Cloud-native.

Nội dung: An Nhiên
Thiết kế: Tấn Lợi