Thứ ba, 30/11/2021
Thứ năm, 31/12/2020, 02:00 (GMT+7)

Ngân hàng nào đã 'kết hôn' với bảo hiểm

Các hãng bảo hiểm nhân thọ hiện đã có mặt với vai trò độc quyền phân phối tới hàng chục năm ở hầu hết ngân hàng lớn của Việt Nam.