Thứ hai, 25/9/2023
Thứ hai, 30/3/2015, 11:00 (GMT+7)

Nexus 6 đọ camera iPhone 6 Plus

Trước khi kết quả bình chọn được công bố, các mẫu smartphone được giấu tên để đảm bảo tính công bằng.

Ảnh: PhoneArena