Thứ bảy, 13/8/2022
Thứ tư, 11/3/2020, 14:30 (GMT+7)

NASA sắp mất liên lạc với tàu Voyager 2

NASA sẽ không thể gửi lệnh điều khiển cho tàu Voyager đang bay cách Trái Đất 18,5 tỷ km trong gần một năm đợi nâng cấp ăngten liên lạc.

NASA sắp mất liên lạc với tàu Voyager 2
 
 

Đồ họa: Next Media