Thứ tư, 17/4/2024
Thứ ba, 12/10/2021, 07:00 (GMT+7)

NASA điều khiển tàu cách xa hàng triệu km thế nào?

Nhóm điều khiển Lucy, tàu nghiên cứu tiểu hành tinh của NASA, cần liên tục theo dõi vị trí và vận tốc để đảm bảo nó bay đúng đường.

NASA điều khiển tàu cách xa hàng triệu km thế nào
 
 

Đồ họa: NASA Goddard Space Flight Center