Thứ sáu, 30/9/2022
Thứ sáu, 4/5/2018, 11:30 (GMT+7)

NASA chuẩn bị phóng thiết bị đổ bộ sao Hỏa

Thiết bị đổ bộ mang tên InSight của NASA sẽ nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc bên trong của sao Hỏa trong sứ mệnh kéo dài hai năm.