Thứ hai, 28/9/2020
Thứ tư, 11/4/2018, 15:35 (GMT+7)

NASA chế tạo đàn ong robot khám phá sao Hỏa

Những con ong robot nhỏ bằng ong nghệ sẽ lập bản đồ, lấy mẫu vật nghiên cứu và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên hành tinh đỏ.