Thứ sáu, 3/2/2023
Thứ năm, 2/2/2012, 16:31 (GMT+7)

Nắng xuân

Khóm đào nở hồng trong nắng xuân sài gòn. Nam bắc chung hòa đón xuân.