Thứ hai, 21/9/2020
Thứ ba, 10/5/2011, 09:50 (GMT+7)

Nắng Rơi

ta nhặt nắng vào đêm mưa dữ dội ngập lòng ta những ký ức không tên ta nhặt em vào khoảng trống bình yên giấu thương yêu trong nghìn trùng xa cách