Thứ năm, 6/10/2022
Thứ hai, 27/6/2022, 16:35 (GMT+7)

'Nấm mồ nước' bảo quản xác tàu nguyên vẹn hàng nghìn năm

Do chứa hai lớp nước riêng biệt khiến oxy không thể đến được đáy sâu, Biển Đen trở thành nghĩa địa hoàn hảo lưu giữa xác tàu đắm nguyên vẹn.

‘Nấm mồ nước’ bảo quản  xác tàu nguyên vẹn hàng nghìn năm
 
 

Đồ họa: Helen Farr & Jon Adams