Thứ sáu, 20/5/2022
Thứ tư, 27/4/2016, 11:59 (GMT+7)

Nấm mồ hạt nhân lớn nhất thế giới

30 năm sau thảm họa nguyên tử Chernobyl, các kỹ sư vẫn tiếp tục nhiệm vụ ngăn chặn phóng xạ rò rỉ. Họ đang chế tạo một cấu trúc thép nặng 36.000 tấn để phủ lên cỗ áo quan bê tông đã xuống cấp bao quanh lò phản ứng.

Nấm mồ mới chôn thảm họa Chernobyl 30 năm trước
 
 

 

Như Tâm