Chủ nhật, 3/12/2023
Chủ nhật, 30/5/2021, 09:47 (GMT+7)

Năm chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP HCM

Đến sáng 30/5, cụm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng thêm 8 ca và một ca F1, lên 94, chuỗi lây nhiễm ở Tân Phú lên 7 ca (gồm 1 ở Tây Ninh); ngoài ra còn ba cụm dịch trước đó.

Đồ họa: Tạ Lư