Thứ sáu, 17/7/2020
Thứ tư, 1/2/2017, 07:00 (GMT+7)

Mỹ xây trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất nước

Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất ở Mỹ với những tuabin cao gần 200 m có thể đáp ứng nhu cầu cho 50.000 hộ gia đình.