Thứ sáu, 22/9/2023
Thứ ba, 31/12/2019, 20:00 (GMT+7)

'Mưa sắt' rơi dồn dập trong lòng Trái Đất

Các nhà nghiên cứu phát hiện sắt nóng chảy kết thành tinh thể, rơi liên tục từ lõi ngoài xuống lõi trong của Trái Đất.

'Mưa sắt' rơi dồn dập trong lòng Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next Media