Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 6/11/2017, 21:00 (GMT+7)

Mũ chống ngủ gật dành cho các lái xe

Mũ chống ngủ gật được trang bị các cảm biến theo dõi chuyển động của đầu và lập tức phát cảnh báo khi phát hiện tài xế ngủ gật.