Thứ bảy, 25/3/2023
Thứ bảy, 25/2/2023, 16:16 (GMT+7)

Mô phỏng tàu Starship đưa con người trở lại Mặt Trăng

NASA đang hợp tác với SpaceX để đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2025 bằng các hệ thống phóng Starship, SLS và Orion.

Mô phỏng tàu Starship đưa con người trở lại Mặt Trăng
 
 

Đồ họa: AFP