Thứ ba, 26/9/2023
Thứ năm, 5/11/2020, 15:00 (GMT+7)

Mô phỏng kế hoạch xây dựng thành phố trên sao Hỏa

SpaceX dự định khởi động sứ mệnh chinh phục sao Hỏa vào năm 2022 và tiến tới xây dựng thành phố hoàn chỉnh đầu tiên vào năm 2050.