Thứ năm, 30/6/2022
Thứ hai, 5/2/2018, 07:30 (GMT+7)

Mô phỏng hoạt động của súng trường AK-47

Khi bóp cò, búa súng đập vào kim hỏa, kim hỏa chọc vào hạt lửa làm cháy thuốc phóng, sinh ra áp lực đẩy đầu đạn chuyển động.