Thứ tư, 26/1/2022
Thứ bảy, 30/10/2021, 13:00 (GMT+7)

Mô phỏng cấu tạo của tàu du hành sao Hỏa Starship

SpaceX đang chế tạo và thử nghiệm Starship, phương tiện phóng khổng lồ cao 50 m, nhằm hiện thực hóa giấc mơ chinh phục sao Hỏa của nhân loại.

Mô phỏng cấu tạo của tàu du hành sao Hỏa Starship
 
 

Đồ họa: Deep Space Courier