Thứ năm, 26/11/2020
Thứ sáu, 20/12/2019, 11:35 (GMT+7)

Mỏ neo 500 năm tuổi của hầu tước Tây Ban Nha

Hai mỏ neo bằng sắt còn nguyên vẹn do được bảo vệ dưới lớp trầm tích dày ở đáy vịnh Mexico và thuộc về những con tàu của hầu tước Hernán Cortés.

Mỏ neo 500 năm tuổi của hầu tước Tây Ban Nha
 
 

Đồ họa: Next Media