Chủ nhật, 12/7/2020
Thứ bảy, 21/4/2018, 15:01 (GMT+7)

Mỏ đất hiếm đủ dùng hàng trăm năm dưới biển Nhật Bản

Mỏ đất hiếm có thể đáp ứng nhu cầu của thế giới về yttri trong 780 năm, europi trong 620 năm, terbi trong 420 năm và dysprosi trong 730 năm.