Thứ bảy, 6/6/2020
Thứ năm, 6/9/2018, 15:50 (GMT+7)

Máy tính bảng có màn hình cuộn đầu tiên trên thế giới

MagicScroll được tạo ra tại phòng thí nghiệm Human Media Lab của Đại học Queen (Canada).

Máy tính bảng có thể cuộn đầu tiên trên thế giới
 
 

(theo GIGadgets)

Bảo Nam