Thứ bảy, 15/6/2024
Thứ ba, 12/10/2021, 00:00 (GMT+7)

Máy thở ra đời như thế nào?

Thông khí cơ học đã được biết đến từ thế kỷ 16 nhưng phải sang nửa sau thế kỷ 20, máy thở mới có những bước phát triển đột phá.

Máy thở ra đời và phát triển như thế nào?
 
 

Đồ họa: TED-Ed