Thứ bảy, 13/7/2024
Chủ nhật, 8/5/2022, 00:00 (GMT+7)

Máy phát hiện nói dối hoạt động như thế nào?

Dựa vào tín hiệu nhịp thở, mạch, huyết áp, mồ hôi và chuyển động của chân tay, các cảm biến có thể phát hiện ai đó đang nói dối.

Máy phát hiện nói dối hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time