Thứ sáu, 24/3/2023
Thứ tư, 4/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Máy in 3D hoạt động như thế nào?

Trong công nghệ in 3D, các lớp vật liệu hai chiều được xếp chồng lên nhau dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể ba chiều.

Máy in 3D hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time