Thứ năm, 29/2/2024
Thứ hai, 6/7/2020, 15:21 (GMT+7)

Máy gia tốc lớn phát hiện hạt vật chất mới

Thụy SĩCác nhà nghiên cứu của CERN quan sát một hạt lạ cấu tạo từ 4 hạt quark sau khi sử dụng Máy gia tốc hạt lớn.