Thứ hai, 29/5/2023
Thứ hai, 1/5/2023, 20:59 (GMT+7)

Máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới hoạt động thế nào

Nằm trong đường hầm chu vi 27 km, máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới hiện nay của CERN có thể tái tạo điều kiện xảy ra chỉ một phần tỷ giây sau vụ nổ Big Bang.