Thứ năm, 18/7/2024
Thứ ba, 3/5/2022, 00:00 (GMT+7)

Máy duỗi tóc hoạt động như thế nào?

Thông qua tác động nhiệt, máy duỗi sửa đổi liên kết hydro của chất sừng ở lớp biểu bì tóc, cho phép làm thẳng tóc.

Máy duỗi tóc hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time