Thứ hai, 2/10/2023
Thứ hai, 18/9/2023, 20:00 (GMT+7)

Máy bay trên trời có an toàn khi sét đánh?

Máy bay sử dụng nhiều biện pháp để chống chọi với sét đánh như thiết kế lồng Faraday dẫn điện hay chế tạo bể nhiên liệu chịu sét.

Máy bay trên trời có an toàn khi sét đánh không?
 
 

Đồ họa: Interesting Engineering