Thứ tư, 29/11/2023
Thứ sáu, 23/6/2023, 15:03 (GMT+7)

Mảnh vỡ tàu lặn Titan được phát hiện thế nào

Phương tiện điều khiển từ xa dưới biển phát hiện hàng loạt mảnh vỡ của tàu lặn Titan gần xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương.

Theo Guardian, Telegraph, WSJ