Thứ bảy, 19/9/2020
Thứ năm, 23/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Mạng 5G hoạt động như thế nào?

Mạng 5G hoạt động dựa trên tần số vô tuyến cao gọi là sóng milimet, đạt tốc độ nhanh gấp hàng chục lần so với mạng 4G LTG.