Thứ năm, 18/7/2024
Thứ hai, 18/4/2022, 00:00 (GMT+7)

Mạng 5G có nguy hiểm cho máy bay?

Các tháp di động của mạng 5G hoạt động ở băng tần C gần với tần số của cao độ kế, đe dọa ảnh hưởng tới dữ liệu quan trọng về độ cao giữa máy bay và mặt đất.