Thứ sáu, 25/9/2020
Thứ hai, 30/9/2019, 15:01 (GMT+7)

Màn hình cảm ứng hoạt động như thế nào?

Hai loại công nghệ màn hình cảm ứng phổ biến hiện nay là cảm ứng điện trở và điện dung với cơ chế hoạt động khác nhau.

Màn hình cảm hứng hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: AFP